GAYRİMENKUL HUKUKU NEDİR? Detaylı Açıklamalar

Gayrimenkul hukuku, Türkiye’de gayrimenkul mülkiyeti, kullanımı, devri ve diğer ilgili konuları kapsayan hukuki alandır. Bu hukuk dalı, taşınmaz malların edinilmesi, devri, miras, ipotek gibi konuları düzenlemektedir. Ayrıca tapu, intikal, irtifak hakkı gibi konular da gayrimenkul hukukunun kapsamına dahildir.

Gayrimenkul hukuku, Türk Medeni Kanunu ve Tapu Kanunu gibi mevzuatlar tarafından belirlenen hükümlerle ilişkilendirilir. Bu kanunlar, gayrimenkul mal sahipliği, taşınmazların devri, tapu sicili kayıtları, irtifak hakkı gibi konuları düzenlemektedir. Ayrıca, bu hukuk dalı, malikin hakları, taşınmazların kullanımı, kiraya verilmesi gibi konulara da kapsamaktadır.

Gayrimenkul hukuku, gayrimenkul işlemlerinde tarafların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyerek, anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olur. Tapu sicili, maliklik belgesi ve diğer önemli belgeler, gayrimenkul sahiplerinin haklarının korunması için önemlidir ve bu belgelerin düzenlenmesi ile korunması da gayrimenkul hukukunun bir parçasıdır.

GAYRİMENKUL HUKUKU NELERİ KAPSAR?

Gayrimenkul Hukuku, taşınmaz malların mülkiyeti, kullanımı, devri, kiralanması, ipotek gibi birçok konuyu içermektedir. Gayrimenkul Hukuku’nun ana konularından bazıları aşağıda açıklanmıştır :

  1. Mülkiyet Hakkı: Mülkiyet hakkı, bir kişinin taşınmaz mal üzerinde sahip olduğu hakları içerir. Türk Medeni Kanunu bu konuda temel düzenlemeleri içermektedir.
  2. Taşınmaz Mal Edinme Yolları: Gayrimenkul Hukuku, taşınmaz mal edinme yollarını düzenlemektedir. Bunlar arasında satış, miras, bağış, trampa gibi yöntemler bulunmaktadır.
  3. Tapu’dan Kaynaklanan Konular: Tapu, mülkiyetin belirlendiği resmi bir belge niteliğine sahiptir. Gayrimenkul Hukuku, tapu sicili kayıtları, tapu devri işlemleri ve tapu iptali gibi konuları düzenlemektedir.
  4. İpotek’ten Kaynaklanan Konular: Taşınmaz mal üzerine konulan ipotek, bir borcun teminatı olarak kullanılmaktadır. Gayrimenkul Hukuku, ipotek tesis edilmesi, kaldırılması ve ipoteğe tabi malın satılması gibi konuları kapsamaktadır.
  5. Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Konular: Taşınmaz malın kiralanması, kiracı ve kiraya verenin hakları, kira sözleşmelerine dayalı uyuşmazlıklar gibi konular, Gayrimenkul Hukuku’nun bir parçasıdır.
  6. İrtifak Hakkı ve Kullananın Korunması: Bir taşınmaz malın üstünden başka bir kişi ya da kuruluşun geçiş hakkına ilişkin konular, irtifak hakkı olarak bilinir. İrtifak Hakkı, Gayrimenkul Hukuku’nun kapsamı içerisinde değerlendirilir.
  7. Devralma ve Paylaşma: Taşınmaz malın miras yoluyla devri, mirasçılar arasındaki paylaşma ve mal rejimi konuları da bu hukuk dalının kapsamı içerisindedir.
  8. Kamulaştırma Hukuku: Kamu yararı için taşınmaz malın devlet tarafından mülkiyetinin devlete geçirilmesini düzenleyen hukuk alanıdır. Gayrimenkul Hukuku kapsamında değerlendirilir.

GAYRİMENKUL HUKUKUNDAN KAYNAKLI DAVALAR NELERDİR?

Gayrimenkul Hukuku, çeşitli davaları içeren geniş bir hukuki alanı kapsamaktadır. Bu davalardan bazıları aşağıda açıklanmıştır:

1. Tapu kaydıyla ilgili düzenlemeler, tapu iptal ve tescil davaları

2. Hak iddia edilen taşınmazla ilgili istihkak davaları

3. Devlet veya kamu tüzel kişilerinin taşınmazları elinde bulundurma süreçlerine dair kamulaştırma davaları

4. Kiralık taşınmazlarla ilgili kira bedelinin belirlenmesi ve tahliye süreçlerine dair kira davaları

5. Birden fazla kişi arasındaki mülkiyet ortaklığının sonlandırılmasına yönelik izale-i şuyu davaları

6. Kamulaştırmasız El Atma Davası

7. Zorunlu Geçit Hakkı Davası

8. Muhtesatın Aidiyetinin Tespiti Davası

9. Şufa (Önalım) Hakkı Davası

Ve buna benzer davalarda daha detaylı bilgi ve hukuki hizmet almak için Banko Hukuk Bürosu olarak bizlere ulaşabilirsiniz.

GAYRİMENKUL HUKUKU HANGİ HUKUKA TABİDİR?

Gayrimenkul Hukuku, Türk Hukuk sisteminde Medeni Kanun içerisinde yer almaktadır. Eşya Hukuku ile ilişkisi bakımından Türk Medeni Kanunu hükümlerine, sözleşmeler ile ilgili konularda Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Vakıflar Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu ve Kamulaştırma Kanunu gibi mevzuatlara tabidir.

Bu Yazıyı Arkadaşlarınızla Paylaşın

Bu Sayfaya Yorum Yapabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mesaj Gönder
Sorunuz mu var?
Scan the code
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?