bankohukuk

bankohukuk

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.04.2024 tarihli, 32510 sayılı Resmi Gazete’de Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. İlgili Yönetmelik, 9/2/2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin…

HAKSIZ REKABET SUÇU

Haksız rekabet durumunda, zarara uğrayan veya zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişilerin açabileceği davalara ilişkin hususlar TTK’nın 56. maddesinde belirtilmiştir. Bu davalardan bazıları tespit, men, haksız rekabetin yol açtığı maddi zararın giderilmesi ve tazminat davasıdır. Bu tür anlaşmazlıklarda görevli…

GEREKÇELİ KARAR HAKKI

Gerekçeli Karar Hakkında Yargıtay kararları: Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2003/259 K. Şu şekilde açıklamıştır:  Anayasa, 141/3: “Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır” Anayasa’nın 141/3 maddesi, bütün mahkemelerin her türlü kararlarını gerekçeli olarak yazma yükümlülüğünü belirtir. Bu hüküm, Yargıtay…

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) GENEL BİR BAKIŞ

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) 1960 Yılında Venezuela’nın girişimleriyle kurulan üye ülkelerin petrol rezerv ve üretiminin ulusallaştırılması ile petrol fiyatlarının kontrol ve stabilize edilmesini amaçlayan, petrol fiyatlarının ve üretim miktarlarının belirlenmesi açısından kartel niteliği taşıyan uluslararası bir örgüttür. Dünya…

Gayrimenkul Hukukunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

Zorunlu Arabuluculuğun Özellikleri Dava şartı arabuluculuk ya da diğer bir ismiyle Zorunlu arabuluculuk, bir uyuşmazlığa ilişkin olarak davanın açılabilmesi için önce arabuluculuk sürecine başvurulup bu sürecin anlaşmamayla noktalanması gerektiği anlamını taşır. Arabuluculuk esas olarak, hukuki uyuşmazlığın taraflarının dava yoluna gitmeden…

Bankalara Mevduat Yatırma ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5627 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasina İlişkin Yönetmelik madde 20 uyarınca, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilen kişiler, istisnai…

Uzun Dönem İkamet İzni ve Çeşitleri

İkamet izni, yabancılara Türkiye’de kalma hakkı veren izindir. YUKK’un 19. maddesine göre, Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Türkiye’de doksan günden daha az kalacak yabancılar da ikamet izni…

Mesaj Gönder
Sorunuz mu var?
Scan the code
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?