İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna Başvuru

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu uyarınca ayrımcılık yasağı ve ulusal önleme mekanizması kapsamında kuruma bireysel başvuruda bulunulması mümkündür. 

Ayrımcılık Yasağı: 6701 sayılı Kanunun “Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı” başlıklı 3. maddesinde düzenlendiği üzere ayrımcılık yasağına ilişkin olarak yapılan başvuruların cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerinden en az birine dayanması gerekmektedir.

Ulusal Önleme Mekanizması: İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin İhtiyari Protokolü (OPCAT) gereğince taraf devletlerin ulusal önleme mekanizmaları kurmaları gerekmektedir. 6701 sayılı Kanun uyarınca bu görev doğrudan Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumuna verilmiştir. Bu fonksiyon kapsamında; ceza infaz kurumları, nezarethaneler, geri gönderme merkezleri, psikiyatri kurumları, çocuk evleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi alıkonulma yerlerinde bulunan kişiler Kuruma başvuruda bulunabilirler. 

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

  • Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi 
  • Ulusal önleme mekanizması fonksiyonu kapsamında özgürlüğünden mahrum bırakılan veya koruma altına alınan kişiler 

Başvuru Usulleri Nelerdir?

Kuruma başvuruda bulunmadan önce ilgili taraftan kanuna aykırı olduğu iddia edilen uygulamanın düzeltilmesi talep edilmelidir. Bunun üzerine de ihlal giderilmemiş ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na çeşitli yollarla başvurmak mümkün olacaktır:

  • Kuruma giderek başvuru dilekçe ve ekleri elden verilebilir.
  • Kurum adresine posta, e-posta veya faks yolu ile gönderilebilir.

Faks veya elektronik posta yoluyla yapılan başvurulara ait dilekçe asıllarının 15 gün içinde Kuruma gönderilmesi gerekmektedir, aksi takdirde yapılan başvurular geçerli olmayacaktır.

Adres: Kocatepe Mah. Yüksel Caddesi No: 23 06420, Kızılay, Çankaya/ANKARA

E-posta: [email protected] 

Faks: 0 (312) 422 78 99

  • Elektronik sistem aracılığıyla başvuruda bulunulabilir.

https://ebasvuru.tihek.gov.tr/Giris.aspx

  • E-devlet üzerinden doldurulacak form ile başvuruda bulunulabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/turkiye-insan-haklari-ve-esitlik-kurumu-e-basvuru-sayfasi-5890

  • İllerde valilikler ve ilçelerde kaymakamlıklar üzerinden başvuru yapılabilir. Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından kayıt altına alınan başvuru doğrudan -en geç 3 iş günü içinde- Kuruma gönderilir.

Bireysel başvuruların yanı sıra Kurumun insan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlalleri ile ulusal önleme mekanizması kapsamındaki ihlalleri resen inceleme ve karar verme yetkisi bulunmaktadır.

Başvuruların Neticelendirilmesi

Kurumu yapılan başvurular ve Kurumun resen yapmış olduğu incelemeler başvuru ve inceleme tarihlerinden itibaren en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Kurum, ihlal yapıldığına veya yapılmadığına karar verebildiği gibi uzlaşma yoluna da gidebilmektedir. Ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmedildiği takdirde idari para cezası da verilecektir. 

🡪 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna başvuru yolu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunduğu rehbere aşağıdaki link üzerinden erişim sağlanabilir:

https://www.tihek.gov.tr/upload/file_editor/2021/08/1629465532.pdf

Bu Yazıyı Arkadaşlarınızla Paylaşın

Bu Sayfaya Yorum Yapabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mesaj Gönder
Sorunuz mu var?
Scan the code
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?