KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

KVKK kapsamında müvekkillerimizin mevzuata uyum sürecini özenle takip ediyoruz. Veri koruma sürecinin eksiksiz tamamlanması adına gerekli hukuki hizmetleri sunuyoruz.

Hukuki danışmanlık hizmetlerimizle kişisel verilerin korunmasına verdiğiniz önemi en üst düzeye taşıyoruz. Müvekkillerimizin gereksinimlerini dikkate alarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyum sağlama konusunda sizlere rehberlik ediyoruz.

KVKK’ya uygun politika oluşturulmasından, veri koruma önlemlerinin uygulanmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede sizlerle çalışıyoruz. Teknik, pratik çözümler sunarak veri güvenliği ile birlikte veri gizliliğinin sağlanmasında sizlere yardımcı oluyoruz. Ayrıca, veri ihlali durumunda etkili bir müdahaleyi teminat altına almak için sizinle birlikte çalışıyoruz. KVKK’ya uyum sağlama konusunda size güvence sağlamak için buradayız.

Hizmetlerimiz

  1. Sözleşmelerin KVKK’ya Uyumlu Hale Getirilmesi: Müvekkillerimize ait sözleşmelerin KVKK’ya uyumlu hale getirilebilmesi adına gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz.
  1. Veri İşleme Sözleşmelerinin Hazırlanması: Veri işleme sözleşmelerinin hazırlanması ile mevcut sözleşmelerin yasal şartlara göre düzenlenmesinde detaylı hizmet sunuyoruz.
  1. Rıza Alımı İçin Gerekli Politika ve Prosedürlerin Oluşturulması: Yasal düzenlemelere uygun bir şekilde rıza alım sürecinde müvekkillerimize yenilikçi politikalar oluşturuyoruz.
  1. Veri Koruma Danışmanlığı: Müvekkillerimize verilerin işlenmesi, korunması, saklanması konusunda ihtiyaç duydukları hususlarda destek sağlıyoruz.
  1. Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması: İşletmenizin yaptığı veri işleme faaliyetlerinin kurumun belirlediği standartlara uygun envanterini hazırlıyoruz.
  1. İşletmenizin VERBİS Kaydı: İşletmenizin VERBİS kayıt yükümlülüğünün olup olmadığını, kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlıyoruz.
  1. Kurumun Belirlediği Teknik ve İdari Tedbirlerin Takibi: Şirketinizde kurum tarafından belirlenmiş idari, teknik tedbirlerin takibi ve uygulanması sağlıyoruz.
  1. Risk Değerlendirmesi: Müvekkillerin veri işleme süreçlerini değerlendirerek, potansiyel riskleri belirlemenizde yardımcı oluyoruz. Bu risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için öneriler sunuyoruz.

Neden Biz?

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku konusunda daha fazla bilgi almak veya hukuki destek ihtiyaçlarınızı karşılamak için bize ulaşın. Hukuki çözümlerde uzmanlaşmış hukuk büromuz, size yardımcı olmaktan mutluluk duyar.

Deneyimli ve uzman bir ekip

Müvekkillerimize kişisel yaklaşım

Güven odaklı çalışma.

Hassas ve duyarlı davranış

Müvekkil memnuniyeti

Sonuç odaklı çalışma anlayışı.

Merak Edilenler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 3.maddesinde tanımlandığı üzere “açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri işleyen ise, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır

Mesaj Gönder
Sorunuz mu var?
Scan the code
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?