Telefon: 0545 690 53 53

HİZMETLERİMİZ

İş Hukuku

İş hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku sadece özel hukuka ait bi ..

Detaylar

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri düzenleyen ve bunlaı konu edinen bir hukuk dalıdır. Kü ..

Detaylar

İdare Hukuku

İdare Hukuku Çalışma Alanları İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işle ..

Detaylar

Borçlar Hukuku

Hukukta en geniş yer kaplayan alanlardan biri de borçlar hukukudur.  Borçlar Hukuku,borç ilişkisinin kurulmasını,hük& ..

Detaylar

Bilişim Hukuku

Bilişim; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığı ile düzenli biçimde i ..

Detaylar

Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku:  yasama, yürütme ve yargı gibi devletin temel organlarının kuruluşunu, işleyişini ve bu organlar  arasındaki ilişkil ..

Detaylar

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, Türk hukuk sisteminde yer alan en hassas hukuk disiplinlerinden bir tanesidir. Buna ek olarak ceza hukukuna gösterilmesi icap eden dikkat ..

Detaylar

VATANDAŞLIK HUKUKU

Vatandaşlık; gerçek kişileri devlete bağlayan hukuki bağı ifade etmektedir.  Türk Vatandaşlık Hukuku, Türk vatandaşlığının ..

Detaylar

SPOR HUKUKU

Spor Hukuku 'sportif faaliyetlerle ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarını sistematik bir şekilde inceleyen hukuk dalı' olarak tan ..

Detaylar

Kişiler Hukuku

Kişiler Hukuku Nedir? Kişiler hukuku, en kısa tabiri ile medeni kanunun bir alt dalı olarak ifade edebilir. Kişiler hukukunda yasalar 4721 sayılı T&uu ..

Detaylar