Telefon: 0545 690 53 53

Faaliyet Detay

VATANDAŞLIK HUKUKU

VATANDAŞLIK HUKUKU

Vatandaşlık; gerçek kişileri devlete bağlayan hukuki bağı ifade etmektedir. 

Türk Vatandaşlık Hukuku, Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybedilmesi konularını ele alan, vatandaşlık bağını, bu hususta egemen olan temel ilkeleri inceleyen hukuk dalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Türk Vatandaşlığı başlıklı 66. maddesi aşağıdaki gibidir:

'Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.

Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.'

Madde metninden de anlaşılabileceği üzere Türk kavramı 'ırk' anlamında değil; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak anlamında kullanılmıştır.

Maddede yer alan temel ilkelerin başında vatandaşlığın kazanılmasında soy bağı esasının ana kural olduğu gelmektedir. Buna göre Türk ananın veya Türk babanın çocuğu Türk vatandaşlığını doğumla soy bağı esasına göre kazanır.

Maddedeki diğer ilke vatandaşlık hukukuna kanunilik ilkesinin hakim olduğudur. Bu da vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi şarlarının ancak kanunla düzenlenebileceğini Cumhurbaşkanı kararnameleri yahut idarenin diğer düzenleyici işlemleriyle bu alanda düzenleme yapılamayacağını ifade etmektedir.