Telefon: 0545 690 53 53

Faaliyet Detay

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri düzenleyen ve bunlaı konu edinen bir hukuk dalıdır.

Küreselleşen dünyada ticari faaliyetler artık belirli bir ülke toprakları ile sınırlı değildir. Ticari faaliyetler uluslarası boyuta ulaşmıştır, hayatı takib eden hukuk da kendini yeni düzene adapte etmiştir. Avrupa Birliği ile ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü tarafından belirlenen ilkeler Türk Ticaret Kanunununda da etkili olmuştur.

İster gezici olsun ister bir dükkanda veya sokağın bir köşesinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri belirlenen üst sınırları aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır. İştletmesine de esnaf işletmesi denir. İşte bu sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan, faaliyetlerinin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmeler de ticari işletme olarak adlandırılır. Modern Ticaret Hukuku sisteminin temelinde ise işte bu ticari işletme vardır.