Telefon: 0545 690 53 53

Faaliyet Detay

SPOR HUKUKU

SPOR HUKUKU

Spor Hukuku 'sportif faaliyetlerle ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarını sistematik bir şekilde inceleyen hukuk dalı' olarak tanımlanabilir.

Spor hukuku bağımsız bir hukuk dalı olmadığı gibi, sadece kamu hukukukunun veya özel hukukun düzenleme alanında bulunan bir hukuk dalı da değildir. Bu bakımdan spor hukuku, karma bir hukuk dalı olarak nitelendirilmelidir. Karma bir hukuk dalı olarak nitelendirdiğimiz spor hukukunu, kişilerin sportif faaliyetlerinden doğan ilişkiler bakımından iki gruba ayırabiliriz:

1- Sportif faaliyetlerde, sporcuların birbirleriyle ve spor örgütleriyle olan ilişkleri (Bireysel Spor Hukuku)

2- Spor örgütlerinin birbirleriyle olan ilişkileri (Kolektif Spor Hukuku)

Bireysel spor hukukunda, kişilerin takım halinde değil de, tek başına yaptıkları sportif faaliyetlerden doğan hukuki ilişkiler söz konusudur. Bireysel spor hukuku, sporu subjektif bir hak olarak inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu hakkın kapsamından, kullanılmasından ve ihlalinden kaynaklanan sorunlar, spor hukukunun bu bölümünde düzenlenmekte ve çözümlenmektedir.

Kolektif spor hukukunda ise kişilerin tek başına yaptıkları değil de takım halinde yaptıkları sportif faaliyetlerden doğan hukuki ilişkileri, takımı oluşturan sporcuların kulüpleriyle ve spor örgütleriye olan ilişkileri, sporun kitlesel bir sosyal hareket olmasından hareketkle spor örgütlerinin oluşumu, yapısı ve hukuk düzeni içerisindeki ehliyetleri, bu örgütlerin birbirleriyle ilişkileri incelenmektedir.