Telefon: 0545 690 53 53

Faaliyet Detay

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığı ile düzenli biçimde işlenmeyi öngören bir bilimdir.

Bilişim Hukuku ise bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini önlemek amacıyla ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır.

Bilişim Suçları ise bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin taşınmasına yarayan bir sistemde kanunsuz, ahlaka aykırı ve yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış olarak tanımlanabilir.

Bilişim Suçu Çeşitleri:

1) Bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim

2) Bilgisayar Sabotajı

3) Bir bilgisayar yazılımının izinsiz kullanımı

4)Kişisel verilerin kötüye kullanımı

5)Sahte kişilik oluşturma

6)Ticari sırların çalınması

7)Çocuk Pornografisi

8)Hacking

Bilişim Hukuku çok hızlı gelişen, değişen bir alandır. Bu alana dair teknik ve hukuki düzenleme ihtiyaçları da hızla gelişmektedir. Teknolojideki bu hızlı gelişimi ve modern insanın bu gelişmeye çok rahat ayak uydurabiliyor oluşu hukuk sisteminin bu alandaki gelişimleri takip etmesini zorunlu kılmaktadır.